In actie voor vluchtelingen

Wil jij in actie komen voor vluchtelingen? Maak hier jouw eigen actiepagina aan en zamel geld in voor VluchtelingenWerk Nederland. Laat je sponsoren voor jouw sportieve actie, verzamel lege flessen en doneer het statiegeld, of vraag je verjaardagsgasten om een gift in plaats van een cadeau. Wat je ook doet, jouw inzet telt! 

Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog en geweld. Als vluchtelingen in Nederland komen zijn ze wel veilig, maar hebben verder helemaal niets. Geen familie, geen huis, geen zekerheid. Met jouw actie help je vluchtelingen in Nederland bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Jij doet toch ook mee?!

Lees meer Lees minder

Bekijk alle

Aannemen spreidingswet is belangrijke doorbraak: maar wat nu?

23-01-2024 | 17:01 Uur
De spreidingswet is aangenomen door de Eerste Kamer. Daar zijn we blij om. Deze wet is namelijk nodig om structureel voldoende en fatsoenlijke plekken in de asielopvang te garanderen. Maar wat betekent het concreet, nu de wet er daadwerkelijk komt? Spoiler: we zijn er nog niet. Al zeker twee jaar verblijven duizenden vluchtelingen op noodopvanglocaties waar de kwaliteit van de leefomstandigheden ver door de bodem is gezakt. Ook in Ter Apel konden we de gevolgen zien van het tekort aan opvangplekken en de problemen bij de huisvesting van vluchtelingen. Dat er meer menselijke opvangplekken nodig zijn, daar is iedereen het over eens.  Berekeningen De komende drie maanden berekent het ministerie van Justitie en Veiligheid hoeveel opvangplekken er nodig zijn. Gemeenten kunnen alvast opvangplekken aanbieden, waarvoor zij een bonus krijgen. Als gemeenten er niet uitkomen, kan het Rijk met de nieuwe wet zelf geschikte opvanglocaties aanwijzen. Dan wordt een gemeente hiertoe verplicht. Maar dit gebeurt alleen als laatste redmiddel. Bij de verdeling van het aantal asielzoekers wordt dan ook gekeken naar de financiële draagkracht van gemeenten.  Geen verandering op korte termijn De wet is een antwoord op de crisis van afgelopen jaren, maar ondertussen verblijven er vele duizenden vluchtelingen en asielzoekers in locaties die niet geschikt zijn voor een langer verblijf. Deze wet gaat daar niet op korte termijn verandering in brengen. Daar komt bij dat veel noodopvanglocaties komende tijd hun deuren sluiten, waardoor de druk op de opvang blijft. Het kan nog vele maanden duren voordat asielzoekers en vluchtelingen eerlijk over het land worden verdeeld en in opvanglocaties verblijven die geschikt zijn voor langdurig verblijf. VluchtelingenWerk ziet de spreidingswet vooral als een kans op een doorbraak om opvangcrises in de toekomst te voorkomen. Maar voor de crisis van vandaag is meer nodig. Duik verder in de opvangcrisis    Tussenoplossing nodig Er is dus een tussenoplossing nodig. Want het gaat nog lang duren voor vluchtelingen iets gaan merken van deze wet. En die tijd is er niet meer. De manier waarop duizenden mensen in (crisis)noodopvanglocaties worden opgevangen, is schadelijk voor hun fysieke en mentale gezondheid. Er zijn daarom zo snel mogelijk meer en betere opvanglocaties nodig, die voldoen aan de Europese richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan hotels en vakantieparken, waar asielzoekers een menswaardige plek hebben om te leven. De spreidingswet zou zulke tijdelijke oplossingen op termijn overbodig maken. Onze wens Nu de spreidingswet er komt, wensen wij dat er - behalve capaciteit en spreiding - ook nadruk wordt gelegd op kleinschaligheid en de kwaliteit van de opvang. Denk aan goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de mogelijkheid om te kunnen koken, privacy en toegang tot onderwijs. Opvang moet menswaardiger en midden in de samenleving plaatsvinden, waarbij het meedoen van de asielzoeker en vluchteling centraal staat.