Support refugees

Support refugees by creating your own campaign page and raise money for The Dutch Council for Refugees. Get sponsored while sporting,
collect empty bottles and donate the deposit, or ask your birthday guests for a donation instead of a present. Whatever you do, your efforts
count!

Refugees have no choice. They flee from oppression, war and violence. When refugees come to the Netherlands, they are safe, but have nothing
else. No family, no house, no security. With your action you help refugees in the Netherlands build a new life.

Read more Read less

View all

Feit of fabel? Test jouw kennis over vluchtelingen

16-11-2023 | 09:41 Hour
Je kunt er niet omheen: de verkiezingscampagne is begonnen. Er wordt volop gedebatteerd en gepraat. Migratie is een belangrijk thema. Het vorige kabinet is hier immers op gevallen. Maar soms wordt er gediscussieerd op basis van verkeerde informatie. Daarom helpen wij jou om de fabels van de feiten te onderscheiden. Duik in de verschillende thema's Weet jij hoe het zit? Mogen vluchtelingen met gezinshereniging hun hele familie naar Nederland halen? En hoe zit het met het huisvesten van statushouders tegenover het nijpende woningtekort? Via onze website duik je nu heel eenvoudig in verschillende thema’s. Daar kun je ook jouw eigen kennis testen. Het is oké om je verdwaald te voelen in de discussie rondom vluchtelingen, maar zorg ervoor dat je de feiten kent.  Live factchecken met andere NGO’s Tijdens de grote lijsttrekkersdebatten checken we via Twitter live de feiten en de fabels. Dit doen we samen met andere maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam Novib en Stichting Vluchteling. Want door onjuiste informatie of halve waarheden te verspreiden, raakt de asieldiscussie steeds verder gepolariseerd. We roepen politieke partijen op om te werken aan concrete oplossingen die goed werken voor vluchtelingen én voor Nederland.  Frank Candel, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk: “We moeten eerlijk zijn over welke problemen er nu precies zijn, wat daar de oorzaak van is en of vluchtelingen onderdeel van die oorzaak zijn. Met de juiste feiten kunnen we wel degelijk een inhoudelijk debat voeren, waarmee we de Nederlandse samenleving als geheel beter maken. Voorstellen kunnen worden afgewezen omdat ze niet humaan zijn, niet mogen of niet kunnen. Maar wie dat doet, moet ook zeggen hoe het dan wél moet. Op basis van de juiste feiten."   Check de feiten!