Laten we Ali Mohammed al-Showaikh uit Bahreinterughalen naar Nederland

Marija Toutenhoofd
Closed You can't donate anymore
from €10.000 (0%)

Ik ben verontwaardigd dat de vreemdelingendienst zo met Ali Mohammed is omgegaan. We moeten hem gezamenlijk terugkrijgen en helpen.

De opbrengst van mijn actie gaat naar het project Strategisch Procederen. VluchtelingenWerk kaart hierbij belangrijke principiële zaken aan bij een Europese rechter, de hoogste rechtelijke instantie. Met als doel een eerlijke behandeling van asielaanvragen. VluchtelingenWerk ondersteunt vanuit dit project ook de zaak van Ali Mohammed.

 

 

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.

View all
€5 25-04-2019 | 02:51