Laten we Ali Mohammed al-Showaikh uit Bahreinterughalen naar Nederland

Marija Toutenhoofd
Fundraising page closed You can't donate anymore
from € 10.000 (0%)

Ik ben verontwaardigd dat de vreemdelingendienst zo met Ali Mohammed is omgegaan. We moeten hem gezamenlijk terugkrijgen en helpen.

De opbrengst van mijn actie gaat naar het project Strategisch Procederen. VluchtelingenWerk kaart hierbij belangrijke principiële zaken aan bij een Europese rechter, de hoogste rechtelijke instantie. Met als doel een eerlijke behandeling van asielaanvragen. VluchtelingenWerk ondersteunt vanuit dit project ook de zaak van Ali Mohammed.

 

 

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all
€ 5 25-04-2019 | 02:51