Vluchtelingen hebben kinderen

Peter van Helden

Still to go:

Vluchten is altijd traumatisch. Daarom hulp bieden bij herstel. Kinderen moeten kunnen spelen.