Laten we Ali Mohammed al-Showaikh uit Bahreinterughalen naar Nederland

Marija Toutenhoofd

Raised

5
0% reached of my target amount €10,000
Closed You can't donate anymore

Ik ben verontwaardigd dat de vreemdelingendienst zo met Ali Mohammed is omgegaan. We moeten hem gezamenlijk terugkrijgen en helpen.

De opbrengst van mijn actie gaat naar het project Strategisch Procederen. VluchtelingenWerk kaart hierbij belangrijke principiële zaken aan bij een Europese rechter, de hoogste rechtelijke instantie. Met als doel een eerlijke behandeling van asielaanvragen. VluchtelingenWerk ondersteunt vanuit dit project ook de zaak van Ali Mohammed.