Samen voor Ukraine!

Sabina Voshol

Raised

473
47% reached of my target amount €1.000

Ik vind dat alle mensen het recht hebben om in veiligheid te leven. Helaas zijn door Poetins ongekende militaire agressie meer dan een miljoen Oekraïners gedwongen hun huis, familie en vrienden achter te laten. Onder hen zijn veel kinderen van mijn leeftijd die bang zijn, getraumatiseerd en die goede zorg nodig hebben, een nieuwe plek om te wonen en een school om naar toe te gaan. Er zijn ook veel moeders die wanhopig zijn en niet weten of ze hun zonen, vaders en echtgenoten ooit nog zullen zien. Doneer alsjeblieft zoveel als je kunt, zodat dit geld kan worden gegeven aan degenen die het nu het meest nodig hebben. Samen kunnen we het leven van deze mensen veranderen en hen nieuwe hoop en een betere toekomst geven. Draag dan nu bij en deel deze link met zoveel mogelijk mensen! Samen voor vrede, vrijheid en leven!

I believe all people have a right to live in safety. Unfortunately, due to Putin’s unprecedented military aggression, more than a million Ukrainians have been forced to leave their home, family and loved ones. Among them there are many children of my age who are scared,traumatized and in need of good care, a new place to live and a school to go to. There are also many mothers who are desperate and don’t know if they will ever see their sons, fathers and husbands again. Please donate as much as you can, so that this money can be given to those who need it the most now. Together we can change these peoples lives and give them new hope and a better future. Please contribute now and share this link with as many people as possible! Together for peace, freedom and life!