World Team

Meer verbinding in Nederland
Team closed You can't donate anymore
Normal 61283d4c3ecb99e5d410692ba579e93e704d1912
from € 5.000 (0%)

Wij lopen de Nijmeegse Vierdaagse voor VluchtelingenWerk Nederland!

Net zoals voorgaand jaar hebben wij thema met ons WorldTeam : #iwalkforlove.

We willen nog meer verbinding tot stand brengen, daarom doen dit jaar ook naast mensen met een bi-culturele achtergrond en vluchtelingen ook, Nederlandse lopers mee om zo een nog kleurrijker team te vormen. We zamelen geld in voor het goede doel VluchtelingWerk Nederland om zo nog meer vluchtelingen te helpen in Nederland.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all
€ 10 15-03-2020 | 19:04
€ 15 26-02-2020 | 21:05 Voor een kanteling in Afrika