Opvang vluchtelingen is een humanitaire noodzaak

14 January 2022 12:18

Vluchtelingen mogen niet de dupe worden van de onenigheid tussen het Rijk en gemeenten over de opvang van asielzoekers. De opvang van vluchtelingen is in de eerste plaats een humanitaire noodzaak. Duizenden asielzoekers verblijven nu in noodopvanglocaties die niet geschikt zijn voor bewoning. De urgentie mag daarom niet verslappen. We vragen staatssecretaris Van der Burg om samen met gemeenten een concreet plan te maken om nieuwe opvangcrises te voorkomen.

Lees meer