VluchtelingenWerk gaat hulp voor kinderen in noodopvanglocaties opschalen

11 september 2023 13:32

Het aantal kinderen in (crisis)noodopvanglocaties neemt toe, terwijl de leefomstandigheden alles behalve geschikt zijn voor hen. VluchtelingenWerk gaat de werkzaamheden voor kinderen in noodopvanglocaties opschalen omdat een oplossing nog steeds ver weg lijkt. Om dit te bewerkstelligen start VluchtelingenWerk een fondsenwervende campagne.

 

Tekort aan speelruimtes

Zo'n 3969 kinderen tot en met 18 jaar verblijven op dit moment in (crisis)noodopvanglocaties. Recent onderzoek van VluchtelingenWerk toont aan dat de leefomstandigheden op deze locaties veelal niet geschikt zijn voor kinderen.  

Op een meerderheid van de onderzochte locaties zijn er geen veilige speelruimtes en worden er nauwelijks activiteiten voor kinderen georganiseerd. Door het lange wachten en de verveling zijn de kinderen somber, huilen ze veel en zonderen ze zich sociaal af. Op een aantal locaties geven ouders ook aan dat er een tekort is aan (gezonde) voeding en kinderen niet goed meer eten en gewicht verliezen.  

Gevolgen voor kinderen

Het verblijf in een (crisis)noodopvanglocaties en de vele verhuizingen die daar mee gepaard gaan kunnen grote gevolgen hebben op (de ontwikkelingen van) een kind. Door plotselinge verhuizingen gaan ze niet altijd naar school, zonderen ze zich af krijgen ze moeite met vriendjes maken. Ook kampen ze met regelmaat met trauma's of ervaren ze stress door de onzekere situatie. Dat resulteert er soms in dat kinderen op latere leeftijd weer gaan bedplassen. 

Time4You

VluchtelingenWerk biedt kinderen in de (crisis)noodopvang een luisterend oor en zorgt dat zij zich weer even kind kunnen voelen. Dit doen zij met het project Time4You: een reeks van bijeenkomsten waarin kinderen samen met vrijwilligers praten over belangrijke onderwerpen die hen bezighouden. Denk bijvoorbeeld aan een uitleg over de asielprocedure of een gesprek over hoe om te gaan met stress. Ook zijn er verschillende spel- en knutselactiviteiten zodat kinderen simpelweg even kunnen ontsnappen aan het leven in de opvang. 

Draag bij aan meer ondersteuning

VluchtelingenWerk is met Time4You momenteel op 10 (crisis)noodopvanglocaties aanwezig. Het doel is om 10 extra mobiele teams te starten waarmee meer kinderen - en voor langere tijd - de juiste hulp en aandacht krijgen. VluchtelingenWerk vraagt mensen om deze ambitie te steunen door een gift te doen.