Rapport evacuaties Afghanistan: veel misgegaan

06 October 2023 13:33

Het rapport van de commissie Ruys bevestigt wat VluchtelingenWerk al wist: er is veel misgegaan bij de evacuaties. VluchtelingenWerk pleit ervoor dat Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt alsnog zo snel mogelijk naar Nederland mogen komen.

 

Al sinds 2016 staat VluchtelingenWerk lokale medewerkers van de Nederlandse militaire missies bij met juridisch advies en begeleiding over evacuaties. Sinds de val van Kabul in 2021 adviseren we ook Afghaanse evacués van wie gezinsleden in de chaos zijn achtergebleven. Vanuit deze rol hebben wij de commissie Ruys ook van input voorzien.

Onze zorgen geuit  

Wij hebben onze zorgen geuit over de strikte regels die gelden rondom de evacuaties. Daarnaast hebben we aangegeven dat de Nederlandse overheid meerdere malen te weinig, onduidelijke of foute informatie heeft verstrekt. Voor veel Afghanen was - en is nog steeds - niet duidelijk waar zij terechtkunnen met hun vragen over een eventuele evacuatie naar Nederland. 

Wie wel en wie niet

Sowieso is er tot op de dag van vandaag veel onduidelijk over wie wel en niet in aanmerking komt voor een evacuatie. Zo wordt het verzoek tot evacuatie van oud-bewakers, die zich inzetten voor Nederlandse missies, keer op keer afgewezen. Wij maken ons zorgen over hoe er wordt omgegaan met mensen die hun leven wagen voor ons land. Nederland heeft de morele plicht om deze mensen en hun familieleden bescherming te bieden - nu en in de toekomst.