Eerste asieldebat met nieuwe Kamerleden: onze inzet

19 December 2023 14:36

Voor de Tweede Kamer staan op woensdag 20 december vertegenwoordigers van Amnesty International, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling, Amnesty, Save the Children en VluchtelingenWerk. Zij gaan in gesprek met de Kamerleden en vragen hen het debat te voeren op feiten. Ook Zafer, een advocaat gevlucht uit Turkijke, is aanwezig. Zafer vertelde de Kamerleden over het lange wachten (al anderhalf jaar!) op zijn volgende gesprek met de IND en over het vele verhuizen.

 

Opvang in Nederland

Zafar verblijft al op zijn zevende locatie. Een aantal van deze plekken waren crisisnoodopvanglocaties waar omstandigheden zeer ondermaats zijn. Wat hem betreft zou de politiek niet moeten wijzen naar de vluchtelingen die naar Nederland komen, maar ervoor moet zorgen dat zij worden gezien als mensen

Zafer is niet de enige die zo vaak moest verhuizen. Het is het vorige kabinet niet is gelukt om structureel voldoende en goede opvangplekken te regelen, daardoor is een opvangcrisis ontstaan. Meer dan tweederde van alle opvanglocaties zijn tijdelijk. Asielzoekers verhuizen van tijdelijke naar tijdelijke locatie. Deze (crisis)noodopvanglocaties schieten vaak ernstig te kort. Het gaat vaak om tenten en hallen met weinig privacy. 

Lees onze brief aan de Kamerleden

De start van een nieuwe regeringsperiode biedt de kans om de crisisstand achter ons te te laten en te werken aan stabiele en menswaardige opvang. We roepen op om gemeenten tegemoet te komen door ook kleinschalige opvang mogelijk te maken. Om nu al verlichting te bieden kunnen we een aantal dingen doen. Stap één is om statushouders in de opvang zo snel mogelijk mogelijk huisvesting te bieden. Vang hen desnoods met goede begeleiding op in hotels in de gemeente waar ze een woning krijgen. Stap twee is om asielzoekers met vrienden en familie in het land de mogelijkheid te geven om bij hen te logeren terwijl ze hun procedure afwachten. Zo maken we direct plekken vrij.

Wachttijden IND

Wat - helaas - ook niet uniek is aan het verhaal van Zafer, is dat hij al 18 maanden wacht op de beslissing of hij een vluchtelingenstatus krijgt. De wachttijden voor mensen die in Nederland asiel aanvragen worden steeds langer. Sommigen wachten ander halfjaar totdat zij weten of ze de vluchtelingenstatus krijgen. Dit is voor iedereen vervelend: de lange periode van onzekerheid is schadelijk voor asielzoekers, vooral voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, en de vertraging zorgt voor een opstopping in het systeem. Wij hopen dan ook dat er in de toekomst meer sturing komt vanuit de IND: versnelling is noodzakelijk, voldoende hoor en besliscapaciteit en minder gehoren die uitvallen. Zo halen we de 'knoop' uit het systeem.

Het volgende kabinet heeft de kans om de zorgen van inwoners en asielzoekers weg te nemen, door constructieve en structurele oplossingen te komen. Wij blijven ons inzetten om de Kamerleden te voeden met signalen én oplossingen.